[edit]

Volume 220: NeurIPS 2022 Competition Track, 28-9 December 2022, New Orleans, LA, Online

[edit]

Editors: Marco Ciccone, Gustavo Stolovitzky, Jacob Albrecht

[bib][citeproc]

Contents:

Preface

NeurIPS 2022 Competition Track Revised Selected Papers

Marco Ciccone, Gustavo Stolovitzky, Jacob Albrecht; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:i-i

Competitions

Lessons Learned from Ariel Data Challenge 2022 - Inferring Physical Properties of Exoplanets From Next-Generation Telescopes

Kai Hou Yip, Quentin Changeat, Ingo Waldmann, Eyup B. Unlu, Roy T. Forestano, Alexander Roman, Katia Matcheva, Konstantin T. Matchev, Stefan Stefanov, Ond\vrej Podsztavek, Mario Morvan, Nikolaos Nikolaou, Ahmed Al-Refaie, Clare Jenner, Chris Johnson, Angelos Tsiaras, Billy Edwards, Catarina Alves de Oliveira, Jeyan Thiyagalingam, Pierre-Olivier Lagage, James Cho, Giovanna Tinetti; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:1-17

The NeurIPS 2022 Neural MMO Challenge: A Massively Multiagent Competition with Specialization and Trade

Enhong Liu, Joseph Suarez, Chenhui You, Bo Wu, Bingcheng Chen, Jun Hu, Jiaxin Chen, Xiaolong Zhu, Clare Zhu, Julian Togelius, Sharada Mohanty, Weijun Hong, Rui Du, Yibing Zhang, Qinwen Wang, Xinhang Li, Zheng Yuan, Xiang Li, Yuejia Huang, Kun Zhang, Hanhui Yang, Shiqi Tang, Phillip Isola; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:18-34

The EURO Meets NeurIPS 2022 Vehicle Routing Competition

Wouter Kool, Laurens Bliek, Danilo Numeroso, Yingqian Zhang, Tom Catshoek, Kevin Tierney, Thibaut Vidal, Joaquim Gromicho; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:35-49

NeurIPS’22 Cross-Domain MetaDL Challenge: Results and lessons learned

Dustin Carrión-Ojeda, Mahbubul Alam, Sergio Escalera, Ahmed Farahat, Dipanjan Ghosh, Teresa Gonzalez Diaz, Chetan Gupta, Isabelle Guyon, Joël Roman Ky, Xian Yeow Lee, Xin Liu, Felix Mohr, Manh Hung Nguyen, Emmanuel Pintelas, Stefan Roth, Simone Schaub-Meyer, Haozhe Sun, Ihsan Ullah, Joaquin Vanschoren, Lasitha Vidyaratne, Jiamin Wu, Xiaotian Yin; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:50-72

Driving SMARTS Competition at NeurIPS 2022: Insights and Outcome

Amir Rasouli, Soheil Alizadeh, Iuliia Kotseruba, Yi Ma, Hebin Liang, Yuan Tian, Zhiyu Huang, Haochen Liu, Jingda Wu, Randy Goebel, Tianpei Yang, Matthew E. Taylor, Liam Paull, Xi Chen; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:73-84

The CityLearn Challenge 2022: Overview, Results, and Lessons Learned

Kingsley Nweye, Zoltan Nagy, Sharada Mohanty, Dipam Chakraborty, Siva Sankaranarayanan, Tianzhen Hong, Sourav Dey, Gregor Henze, Jan Drgona, Fangquan Lin, Wei Jiang, Hanwei Zhang, Zhongkai Yi, Jihai Zhang, Cheng Yang, Matthew Motoki, Sorapong Khongnawang, Michael Ibrahim, Abilmansur Zhumabekov, Daniel May, Zhihu Yang, Xiaozhuang Song, Han Zhang, Xiaoning Dong, Shun Zheng, Jiang Bian; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:85-103

VisDA 2022 Challenge: Domain Adaptation for Industrial Waste Sorting

Dina Bashkirova, Samarth Mishra, Diala Lteif, Piotr Teterwak, Donghyun Kim, Fadi Alladkani, James Akl, Berk Calli, Sarah Adel Bargal, Kate Saenko, Daehan Kim, Minseok Seo, YoungJin Jeon, Dong-Geol Choi, Shahaf Ettedgui, Raja Giryes, Shady Abu-Hussein, Binhui Xie, Shuang Li; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:104-118

The Machine Reconnaissance Blind Chess Tournament of NeurIPS 2022

Ryan W. Gardner, Gino Perrotta, Anvay Shah, Shivaram Kalyanakrishnan, Kevin A. Wang, Gregory Clark, Timo Bertram, Johannes Fürnkranz, Martin Müller, Brady P. Garrison, Prithviraj Dasgupta, Saeid Rezaei; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:119-132

Real Robot Challenge 2022: Learning Dexterous Manipulation from Offline Data in the Real World

Nico Gürtler, Felix Widmaier, Cansu Sancaktar, Sebastian Blaes, Pavel Kolev, Stefan Bauer, Manuel Wüthrich, Markus Wulfmeier, Martin Riedmiller, Arthur Allshire, Qiang Wang, Robert McCarthy, Hangyeol Kim, Jongchan Baek, Wookyong Kwon, Shanliang Qian, Yasunori Toshimitsu, Mike Yan Michelis, Amirhossein Kazemipour, Arman Raayatsanati, Hehui Zheng, Barnabas Gavin Cangan, Bernhard Schölkopf, Georg Martius; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:133-150

AutoML Decathlon: Diverse Tasks, Modern Methods, and Efficiency at Scale

Nicholas Roberts, Samuel Guo, Cong Xu, Ameet Talwalkar, David Lander, Lvfang Tao, Linhang Cai, Shuaicheng Niu, Jianyu Heng, Hongyang Qin, Minwen Deng, Johannes Hog, Alexander Pfefferle, Sushil Ammanaghatta Shivakumar, Arjun Krishnakumar, Yubo Wang, Rhea Sukthanker, Frank Hutter, Euxhen Hasanaj, Tien-Dung Le, Mikhail Khodak, Yuriy Nevmyvaka, Kashif Rasul, Frederic Sala, Anderson Schneider, Junhong Shen, Evan Sparks; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:151-170

Towards Solving Fuzzy Tasks with Human Feedback: A Retrospective of the MineRL BASALT 2022 Competition

Stephanie Milani, Anssi Kanervisto, Karolis Ramanauskas, Sander Schulhoff, Brandon Houghton, Sharada Mohanty, Byron Galbraith, Ke Chen, Yan Song, Tianze Zhou, Bingquan Yu, He Liu, Kai Guan, Yujing Hu, Tangjie Lv, Federico Malato, Florian Leopold, Amogh Raut, Ville Hautamäki, Andrew Melnik, Shu Ishida, João Henriques, Robert Klassert, Walter Laurito, Lucas Cazzonelli, Cedric Kulbach, Nicholas Popovic, Marvin Schweizer, Ellen Novoseller, Vinicius Goecks, Nicholas Waytowich, David Watkins, Josh Miller, Rohin Shah; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:171-188

NL4Opt Competition: Formulating Optimization Problems Based on Their Natural Language Descriptions

Rindranirina Ramamonjison, Timothy Yu, Raymond Li, Haley Li, Giuseppe Carenini, Bissan Ghaddar, Shiqi He, Mahdi Mostajabdaveh, Amin Banitalebi-Dehkordi, Zirui Zhou, Yong Zhang; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:189-203

Interactive Grounded Language Understanding in a Collaborative Environment: Retrospective on Iglu 2022 Competition

Julia Kiseleva, Alexey Skrynnik, Artem Zholus, Shrestha Mohanty, Negar Arabzadeh, Marc-Alexandre Côté, Mohammad Aliannejadi, Milagro Teruel, Ziming Li, Mikhail Burtsev, Maartje ter Hoeve, Zoya Volovikova, Aleksandr Panov, Yuxuan Sun, Kavya Srinet, Arthur Szlam, Ahmed Awadallah, Seungeun Rho, Taehwan Kwon, Daniel Wontae Nam, Felipe Bivort Haiek, Edwin Zhang, Linar Abdrazakov, Guo Qingyam, Jason Zhang, Zhibin Guo; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:204-216

Findings of the Second AmericasNLP Competition on Speech-to-Text Translation

Abteen Ebrahimi, Manuel Mager, Adam Wiemerslage, Pavel Denisov, Arturo Oncevay, Danni Liu, Sai Koneru, Enes Yavuz Ugan, Zhaolin Li, Jan Niehues, Monica Romero, Ivan G Torre, Tanel Alumäe, Jiaming Kong, Sergey Polezhaev, Yury Belousov, Wei-Rui Chen, Peter Sullivan, Ife Adebara, Bashar Talafha, Alcides Alcoba Inciarte, Muhammad Abdul-Mageed, Luis Chiruzzo, Rolando Coto-Solano, Hilaria Cruz, Sofía Flores-Solórzano, Aldo Andrés Alvarez López, Ivan Meza-Ruiz, John E. Ortega, Alexis Palmer, Rodolfo Joel Zevallos Salazar, Kristine Stenzel, Thang Vu, Katharina Kann; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:217-232

MyoChallenge 2022: Learning contact-rich manipulation using a musculoskeletal hand

Vittorio Caggiano, Guillaume Durandau, Huwawei Wang, Alberto Chiappa, Alexander Mathis, Pablo Tano, Nisheet Patel, Alexandre Pouget, Pierre Schumacher, Georg Martius, Daniel Haeufle, Yiran Geng, Boshi An, Yifan Zhong, Jiaming Ji, Yuanpei Chen, Hao Dong, Yaodong Yang, Rahul Siripurapu, Luis Eduardo Ferro Diez, Michael Kopp, Vihang Patil, Sepp Hochreiter, Yuval Tassa, Josh Merel, Randy Schultheis, Seungmoon Song, Massimo Sartori, Vikash Kumar; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:233-250

Traffic4cast at NeurIPS 2022 – Predict Dynamics along Graph Edges from Sparse Node Data: Whole City Traffic and ETA from Stationary Vehicle Detectors

Moritz Neun, Christian Eichenberger, Henry Martin, Markus Spanring, Rahul Siripurapu, Daniel Springer, Leyan Deng, Chenwang Wu, Defu Lian, Min Zhou, Martin Lumiste, Andrei Ilie, Xinhua Wu, Cheng Lyu, Qing-Long Lu, Vishal Mahajan, Yichao Lu, Jiezhang Li, Junjun Li, Yue-Jiao Gong, Florian Grötschla, Joël Mathys, Ye Wei, He Haitao, Hui Fang, Kevin Malm, Fei Tang, Michael Kopp, David Kreil, Sepp Hochreiter; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:251-278

The Trojan Detection Challenge

Mantas Mazeika, Dan Hendrycks, Huichen Li, Xiaojun Xu, Sidney Hough, Andy Zou, Arezoo Rajabi, Qi Yao, Zihao Wang, Jian Tian, Yao Tang, Di Tang, Roman Smirnov, Pavel Pleskov, Nikita Benkovich, Dawn Song, Radha Poovendran, Bo Li, David. Forsyth; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:279-291

Weather4cast at NeurIPS 2022: Super-Resolution Rain Movie Prediction under Spatio-temporal Shifts

Aleksandra Gruca, Federico Serva, Llorenç Lliso, Pilar Rípodas, Xavier Calbet, Pedro Herruzo, Jiřı́ Pihrt, Rudolf Raevskyi, Petr Šimánek, Matej Choma, Yang Li, Haiyu Dong, Yury Belousov, Sergey Polezhaev, Brian Pulfer, Minseok Seo, Doyi Kim, Seungheon Shin, Eunbin Kim, Sewoong Ahn, Yeji Choi, Jinyoung Park, Minseok Son, Seungju Cho, Inyoung Lee, Changick Kim, Taehyeon Kim, Shinhwan Kang, Hyeonjeong Shin, Deukryeol Yoon, Seongha Eom, Kijung Shin, Se-Young Yun, Bertrand Le Saux, Michael K Kopp, Sepp Hochreiter, David P Kreil; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:292-313

Retrospective on the SENSORIUM 2022 competition

Konstantin F. Willeke, Paul G. Fahey, Mohammad Bashiri, Laura Hansel, Christoph Blessing, Konstantin-Klemens Lurz, Max F. Burg, Santiago A. Cadena, Zhiwei Ding, Kayla Ponder, Taliah Muhammad, Saumil S. Patel, Kaiwen Deng, Yuanfang Guan, Yiqin Zhu, Kaiwen Xiao, Xiao Han, Simone Azeglio, Ulisse Ferrari, Peter Neri, Olivier Marre, Adrian Hoffmann, Kirill Fedyanin, Kirill Vishniakov, Maxim Panov, Subash Prakash, Kishan Naik, Kantharaju Narayanappa, Alexander S. Ecker, Andreas S. Tolias, Fabian H. Sinz; Proceedings of the NeurIPS 2022 Competitions Track, PMLR 220:314-333

subscribe via RSS